Z-SUPPORT PLUS

1 779 Kč

(s DPH)


1 470 Kč

(bez DPH)


Skladem

Termoplastický materiál ve formě cartridge, určený pro 3D tiskárny Zortrax INVENTURE pro materiál Z-ULTRA PLUS. Slouží jako sekundární, podpůrný materiál, který je možné odstranit manuálně nebo rozpustit v DDS stanici.

Z-SUPPORT Údaje o bezpečném používání

 

Nový termoplastický materiál určený jako podpůrný materiál pro Z-ULTRA PLUS na vytváření složitých podpůrných struktur pro modely s vnitřními kavity a tvarově náročné modely. Po tisku se tento materiál odstraní tekutinou na bázi vody ve speciální ultrazvukové DDS stanici.

Aplikace

  • Vysokorychlostní a nízkoteplotní 3D tisk s technologií Z-ULTRAT Plus na bázi ABS
  • Duté části
  • Složité modely
  • Pohyblivé mechanismy
  • Objekty 3D vytištěné v jednom kuse
  • Krátkosériová výroba

Rychlá rychlost rozpouštění

Z-SUPPORT Premium se může rozpustit velmi rychlou rychlostí, což výrazně zkracuje čas nutný k odstranění podpory.

Široká kompatibilita

Z-SUPPORT Premium může pracovat v širokém rozmezí teplot, díky čemuž je kompatibilní se všemi vlákny dostupnými pro Zortrax Inventure.

Zcela rozpustný

Po rozpuštění nezůstanou na povrchu modelu žádné zbytky Z-SUPPORT Premium. Vlákno se úplně rozpustí.